En nydelig, lille malerisamling til børn ledsaget af spørgsmål, der kan give oplæg til samtaler. Spørgsmålene er inddelt i tre grupper til de mindste, de mellemste og de største børn, hvor førstnævnte kategori handler om konkrete ting på billedet. De mellemste opfordres via spørgsmålene til selv at digte videre, og kommentarerne til de største er oftest opfordringer til at overveje symbolik og temaer i billederne. Herudover er der ved hvert billede begyndelsen til en historie, der tager udgangspunkt i billedet.

De 25 malerier er farvestrålende som værker af Miró. De fleste af dem har mange figurer – dyr og mennesker, som trods en fremstilling der bevidst har til hensigt at opponere mod naturalisme er let genkendelige.

I kapitlet ’Venner eller fjender’ finder man maleriet ’Tætte relationer’, der blandt andet viser en kvinde, et får og en and. Spørgsmålene til de mindste er: Hvilke dyr kan du finde på billedet? Hvorfor er der striber på hunden?

Til de mellemste er spørgsmålene: Hvor er hunde på vej hen? og Hvorfor er fuglen mon på vej væk?, mens temaet til de største er: Passive – aktiv, og andre modsætninger.

Temaerne til de største børn rummer negative konnotationer, eksempelvis: At lade som om, at alt er godt. At tale for døve øren. At vende nogen ryggen. Herved får bogen et uklædeligt træk af ’pædagogen-udspørger-barnet’ og overskrider derved den i forordet annoncerede dagsorden med kunstintroduktion og fortælling.

Begrebet multibog udvander formålet, spørgsmål kan stilles til ethvert litterært eller kunstnerisk værk, og det afgørende spørgsmål er, om bogen udfylder et behov, der ikke kan opfyldes på anden måde.

Der var engang et maleri … en multibog til historiefortælling & kunst i børnehøjde

Bente Christensen & Camilla Grann

80 sider

mellemgaard

Udgivet: 14.09.2012

Birte Strandby