Denne roman, Lisa Grunwalds første på dansk, er skrevet med afsæt i en mulig skæbne baseret på en forældet (og skadelig?) børnepædagogik.

Henry House er ikke blot så uheldig at blive født i en tid, hvor enhver fornuftig opdragelse gik på ro, renlighed og regelmæssighed. Han er desuden ’praktikbaby’, hvilket betyder at han er venligt udlånt af et børnehjem til et hold unge piger, der skal undervises i børnepasning og børneopdragelse under ledelse af læreren Martha. Det giver ikke mindre end syv mødre, hvilket på den tid og det sted – halvtredsernes USA – af nogle anses for en fordel for barnet. Martha udøver med overbevisning og energi de tre R’er: ’Han skal først vågne kl. et’ – mens de unge elever sidder og er ved at få dårlige nerver over barnets gråd.

Henry lærer hurtigt at omgås mange mennesker og udvikler tidligt stor charme og konversationstalent. Desværre lærer han ikke at knytte sig til et enkelt menneske, og tillid forbliver kun et tåget begreb for ham. Romanen beskriver hans ’dannelsesrejse’, der i stort omfang er befolket af kvinder, som han alligevel ikke kan knytte sig til, og ender i en slags erkendelse. Desuden er det en tidsrejse, og Henry møder blandt andre Walt Disney og Beatles og er samtidig med Kennedy, en uhæmmet hippiekultur og Harlows eksperiment med surrogatmødre*.

Det er en mangefacetteret og underholdende gengivelse af forhold, der står i stærk kontrast til de pædagogiske overvejelser, der gøres i dag, og netop derved bliver romanen fængende. Personen Henry House forbliver distanceret, mens ’mødrene’, veninderne og kæresterne tilfører romanen meninger og holdninger.

*(Eksperiment med abeunger der vælger en ’stofmor’ frem for en ståltrådsmor, der giver mælk, og i øvrigt senere bliver gale af manglen på kontakt med en levende, stabil mor).

Lisa Grunwald

Oversat af Mich Vraa

432 sider

Politikens Forlag

Udgivet: 10.08.2010

Birte Strandby