… og pludselig sad en kolerisk og impulsstyret orange voksenbaby i det måske mest magtfulde politiske embede, menneskeheden nogensinde har skabt.

Højrefløjen er kørt af sporet, og venstrefløjen kan ikke finde balancen, og hvis vi skal have en chance overfor tidens vanskeligheder, er det nødvendigt at venstrefløjen tager sig sammen og definerer sig på ny.

Vi har flere vanskeligheder, klimakrise, flygtningekrise, ulighed. Klimakrisen er måske den største krise i  menneskehedens historie, og den grønne omstilling bliver både dyr og svær at håndtere. Som vi kan se af De gule Veste i Frankrig indebærer omstillingen en risiko for oprør – fordi eksempelvis øgede benzinpriser, der skal påvirke folk til at køre mindre i bil – selvsagt understreger uligheden. Det vil nemt kunne opfattes som overgreb mod de dårligst stillede, og netop lidelse og afmagtsfølelse er ifølge forfatteren årsagen til højrepopulismens fremmarch.

Den dybereliggende årsag til den europæiske højrepopulismes fremgang skyldes det demokratiske kontroltab, der er oplevet i forbindelse med økonomien, manifesteret for eksempel som skattelettelser til erhvervslivet for at undgå udflytning af arbejdspladser. Det har givet mistro og afsky over for det etablerede politiske system, og højrepopulismen – herunder Brexit og Trump – synes at være et svar på det. Forfatteren understreger, at den reaktionære populisme ikke bør forveksles med fascisme, der jo var karakteriseret af undertrykkelse, hierarki og autoritetstro. I stedet kalder Malte Frøslee Ibsen højrepopulismen for en realityshow-revolution og en reaktion på globaliseringen; og han vurderer at Trump skal bekæmpes med demokratisk politik, retorik, følelser, protester.

Et andet af vores store problemer er den stigende ulighed, forårsaget af blandt andet udflytningen af højtbetalte og organiserede vestlige industriarbejdspladser til lavtlønnede kinesiske arbejdspladser uden faglige rettigheder. I absolutte tal har 5% af de rigeste høstet 60% af gevinsten ved globaliseringen. Det skønnes desuden at ca. 8% af verdens rigdom er gemt væk i skattely. Ydermere er der sket en voldsom vækst i det der kaldes prekariatet, det vil sige lønmodtagere i midlertidig og usikker beskæftigelse. Herunder finder man også markedsgørelsen af sit privatliv med små freelanceopgaver, Airbnb, Uber og rengøringsjob efter almindelig arbejdstid for at skrabe sammen til det middelklasseliv der tidligere var en selvfølge.

Der er opgaver nok, og venstrefløjen kan med fordel skrotte sin mangeårige modstand mod internationalisering, for vores problemer er internationale, og vores absolut bedste værktøj er EU. Trods de mange fejl begået i EU-regi, har unionen potentialet til at gå foran i kamp for klima og mod ulighed.

Prekariatet kan man læse om i Guy Standings bog af samme navn, og vores demokratiske, økonomiske og klimatiske problemer kan man læse om i De fire isbjerge af Per Stig Møller.

Den nye internationale

Hvorfor venstrefløjen skal omfavne Europa og demokratisere verden

Malte Frøslee Ibsen

207 sider

Til Tiden

Gyldendal

Udgivet: 11.06.2019

Birte Strandby