En god økonomi betyder basalt, at man tjener mere, end man bruger, og hvis man ønsker sig noget stort, så kan man spare sammen til det. Det har de fleste af os voksne lært, men det er ikke noget, børn lærer i skolen, så derfor er det forældrenes ansvar at sørge for ungerne får et sundt forhold til penge.

Den lille guide til lommepenge giver indsigt i og forslag til, hvordan man kan lære sit barn kunsten at styre pengene. Der indledes med en kort tekst om, hvordan børn opfatter penge i forskellige aldre, og hvordan man vurderer, hvornår barnet er klar til at råde over egne penge.

I det store og hele handler det om at kunne prioritere sine muligheder:

Vil du have en ispind eller en vaffelis?

Vil du lave lektier før eller efter aftensmaden?

Hvem skal du lave legeaftale med i weekenden?

Her skal man som forældre være påpasselig med at stille spørgsmålene, så de er enkle, overskuelige og tilpasset barnets alder.

Lidt senere kan man tale med barnet om, hvad et budget er, hvad ting koster, og  hvad man kan opnå ved at spare sammen, og hvad man må give afkald på.

Forfatteren fraråder, at man giver lommepenge der modsvares af opgaver i hjemmet, mest fordi opgaverne i hjemmet helst skal være et fælles ansvar. Er det specielle opgaver, skuret skal males, blomsterbusken klippes ned, kan man godt betale for det, men det skulle ikke være nødvendigt at betale for, at barnet ringer og taler med faster Agathe eller hjælper med at dække bord.

Hvad angår lommepenge kan man eventuelt høre de andre forældre i barnets klasse, hvad de giver deres børn i lommepenge, eller man kan sammen med barnet vurdere, hvor mange penge det skal bruge. At få lommepenge en gang om ugen er meget almindeligt, og for mindre børn er det fint, hvis der ikke går for lang tid imellem.

Forfatteren foreslår, at man giver teenageren penge for et helt år ad gangen, så det virkeligt kan øve sig i at administrere, men taget i betragtning at de fleste af os er tilvænnet månedlige udbetalinger, så virker det meget udfordrende at forvente, at teenageren kan styre et helt års indtægter og udgifter, når vi andre kun skal slås med en månedsløn.

Der er forskellige problemstillinger der skal vendes. Hvornår har barnet brug for en smartphone, og hvad gør man, hvis barnet virkeligt mangler noget og ikke har flere penge? Desuden er der et kapitel om renter og investeringer, så man kan lære sit barn, hvordan man bedst kan spare penge op.

Alt i alt en fornuftig guide til forældrene, om hvornår og hvordan de kan sætte ind med lommepenge, og hvornår de kan bringe relevante informationer om forbrug og opsparing i spil. Vi lever i en materialistisk verden, og jo mere styr ungerne har på deres penge, jo lettere bliver det for dem.

Den lille guide til lommepenge og meget mere

Rikke Holmslykke Aagaard

Forord af Kathrine Hemmingsen

168 sider

muusmann forlag

Forlaget Penge

Udgivet 2022

Birte Strandby