I Fyen er alting anderledes end i den øvrige Verden, og hvem der giver sig tid til at lytte skal nok erfare det.

En kort fortælling om komponisten Carl Nielsen og hans værker: To operaer, seks symfonier, tre koncerter, kammermusik, korværker og naturligvis melodierne til de mange, kendte sange: Jeg ved en lærkerede, Den danske sang, Jens Vejmand, Som en rejselysten flåde. I alt 36 af fynske Carl Nielsens melodier findes i Højskolesangbogen

Beskrivelsen af symfonier og koncerter er ganske vanskelig uden forudgående musikforståelse, men forfatterens entusiasme – og måske endda hans højst subjektive udlægning: Måske kunne det (= en genopførelse af Moderen) være en sag for en af nutidens respekt- og traditionsløse regissører får alligevel solgt den lidt indforståede udlægning af Carl Nielsens arbejde.

Med til historien hører samarbejde med blandt andet Harald Bergstedt om sangene Hør den lille stær, Solen er så rød mor. På grund af Bergsteds overbevisning som nazist fik sangene karantæne fra Danmarks Radio indtil 1963. I et andet samarbejde – med Jeppe Aakjær skabte Nielsen fine, folkelige melodier.

Saul og David den ene – den tragiske – af Nielsens to operaer gennemgås, og som forfatteren skriver, kunne den også have heddet Kongens fald, hvilket jo er titlen på Johannes V. Jensens nobelpristagerroman, der i øvrigt udkom samme år som Saul og Davids opførtes, hvilket forfatteren igen forbinder med arven efter Shakespeares Hamlet, der jo også på sin vis handler om en falden konge.

En lige så grundig gennemgang får den anden opera Maskerade, der dog er mere letsindet, og herfra har vi musikken til Fordum var der fred på gaden… Saul og David har været opført 111 gange, og Maskerade 287 gange.

Den lidt vanskelige udlægning af musikken, der sikkert giver mere mening, hvis man lytter til musikken samtidigt, ledsages af forskellige anekdoter, såsom da Nielsen nedskrev et tema til sin tredje symfoni på en skjortemanchet af mangel på papir, da han befandt sig på en sporvogn.

Peter Dürrfeld

139 sider

Informations Forlag

Udgivet: 01.10.2014

Birte Strandby