Tage Mejniche har redigeret denne bog om den frie læreruddannelse og om pioneren Ejnar Skovrup.

Bogen rummer bidrag fra de personligheder, der var med til at forme skolen og fra elever, der frekventerede skolen i dens korte levetid, indtil skolen efter først at være blevet flyttet til Vestbirk genopstod som Den frie Lærerskole i Ollerup. Især fylder Ejnar Skovrup væsenligt i bogen, som han gjorde ved skolens oprettelse, og der er kort omtale af skolens andre lærere.
Elevbidragene er mangeartede, blandt andet er skolens menuplaner interessante set med nutidige øjne, og man vil nok studse over udtrykket „en spise der var sund og tung“.
Efter endt læsning er man ikke så meget klogere på, hvorfor skolen i Kerteminde nedlægges – det berøres kun i indforståede antydninger – og selve underholdningsværdien er svingende eller som udtrykt med Ejnar Skovrups sprogbrug – på enkelte steder „så kedelig som en mejeribestyrers fedtafregningstabel“.
Til gengæld giver bogen et godt billede af skolen og af tiden.

Tage Mejniche
186 sider. 125 kr.
Dansk Friskoleforening