Udfordringen skyldes også, at vi er begyndt at dukke os i stedet for at dukke op.

Skal man sige noget positivt om finanskrisen, så er det, at den åbnede vores øjne for neoliberalismens begrænsninger. Det kan man se af en ganske stor mængde europæisk litteratur: Rebel Cities af David Harvey, Finanza bruciata af Christian Marazzi, Freiheit statt Kapitalismus af Sahra Wagenknecht og adskillige andre, der alle er enige om, at bøden for finanskrisen er udskrevet til de forkerte. Således tager ligeledes DeltagerDanmark udgangspunkt i finansmarkedets frie leg med risikable investeringer, hvor også flere lokalsamfunds uddannelsesfonde – og Furesø Kommunes 2,4 milliarders renteswap-aftale – blev en del af spillet.

I kapitlet Vores penge gennemgås dels hvad der har forårsaget krisen, og dels hvad vi kan gøre for at undgå noget lignende fremover, herunder en mere aktiv anvendelse af konjunkturpolitikken, en bæredygtig strukturpolitik og en bedre kontrol med finansielle produkter. Det er ikke nævnt i bogen, men her tænkes formodentligt også på skyggebanksystemet, der angiveligt har omsat for 46 trillioner euro i 2010. (Globaliseringens indflydelse på den nationale identitet, bogvægten.dk)

Hvor nogle meningsskabere går ind for mere styring, flere finansmænd ved roret og mindre demokrati, så går bogens forfattere ind for, at man i stedet udvikler demokratiet så at sige gør det brugbart på alle områder. Her trækkes halvfjerdsernes Økonomisk Demokrati frem som en mulighed, det vil sige medarbejderaktier, medbestemmelse og personlig involvering. Bogen rummer eksempler på, hvordan Økonomisk Demokrati har gjort virksomheder og medarbejdere mere fleksible.

Bogen indeholder desuden afsnit om borgerinddragelse i kommunale beslutningsprocesser, og hvordan man kan få (gen)placeret ansvaret hos borgeren. Der er ydermere et kapitel om, hvordan man får større engagement i fagforeninger – og i partiarbejde, men argumentationen for fagforeningernes – eller de politiske partiers – berettigelse i en globaliseret verden er ikke ganske overbevisende undtagen måske som et middel til at bibringe borgeren et selvansvar.

Bogen afsluttes med en liste over tiltag, man selv kan begå:

Tjek dit pensionsselskab. Spøger det med din pensionsopsparing?

Skift til en bank med sund, etisk bankdrift.

Brok dig og kom med løsninger.

En bog om praktisk udvikling af demokratiet til fremtidig brug.

DeltagerDanmark

Bjørn Hansen (red.)

Emilie Turunen, Kristina Weise, Nanna Westerby, Jens Jonatan Steen, Peter Hummelgaard, Bjarke Dahl Mogensen

160 sider

Informations Forlag

Udgivet: 04.04.2013

Birte Strandby