Marianne Aagaard Skovmand der har skrevet om Thomasevangeliet og Mariaevangeliet går her i dybden med  kvinderollerne i evangelierne, herunder om Paulus virkeligt har skrevet, at kvinder skal tie i forsamlinger, eller om det måske er en tekst der er blevet tilføjet senere af mere overbeviste patriarker.

Under kejser Augustus der regerede det romerske rige frem til år 14 havde kvinden rettigheder som et barn og var underlagt en mand hele sit liv. En enke havde pligt til at gifte sig inden for to år efter, at hendes mand var død, ellers bortfaldt hendes arv. Religiøse jødiske læremestre, som Jesus, talte ikke med kvinder, og man skulle ikke forvente, at kvinder havde magt udenfor hjemmet, men med sine undersøgelser viser forfatteren, at kvinder sagtens kan have haft magt og taleret udenfor hjemmet og oveni købet måttet prædike og være disciple for Jesus.

Det er oplagt at trække Maria Magdalene frem. Hun er jo allerede blevet tildelt en rolle i Dan Browns da Vinci mysteriet, og Skovmand påviser, at Maria Magdalene var en af Jesu disciple, og i øvrigt en af dem der fulgte ham til korset og længere. Hun var ham nærmere end Peter. Maria har også en fremtrædende rolle og har angiveligt stået hierarkisk over apostlene. Udover disse to velkendte trækker forfatteren en lang række kvinder frem af skyggerne og ser også på de små roller i evangelierne. Kvinder der har fulgt Jesus og prædiket som ham.

Særligt skal nævnes Junia, der kan have skiftet køn i forbindelse med oversættelse, fordi hendes rolle passede bedre til en mand, når evangelierne blev oversat til sprog i mere patriarkalske samfund. I det hele taget er kvinderne blevet overdøvet, når evangelierne er blevet oversat, selvom der er tegn på, at der har været lige så mange kvindelige som mandlige forkyndere af Jesu ord. Ligger det patriarkalske mon mest hos oversætterne og historiefortællerne?

Bogen har et smukt udvalg af billeder. Blandt andet er der ‘Horen stenes’ fotografi af Jim Lyngvild, og Susette Cathrine Holten har i 1886 malet et billede der giver mindelser til lignelsen om kvinden med melkrukken, uagtet Holten dårligt kan have kendt lignelsen, fordi den kun optræder i Thomasevangeliet der blev i fundet i 1945.

De skjulte ledere er interessant og tankevækkende læsning, og Marianne Aagaard Skovmand har skrevet bogen for at fortælle, at det ikke kun var mændene der udbredte kristendommen. Det er ikke helt i overensstemmelse med arkæolog Jeannette Varbergs teorier om, at patriarkatet er en udløber af de monoteistiske religioner. Og hvad hvis det ikke er religionerne der er årsagen? Hvorfor slås vi så stadigt med gammel maskulin dominans?

De skjulte ledere

Om kvinderne i den tidlige kristendom

Marianne Aagaard Skovmand

221 sider

Gyldendal

Udgivet: 26.10.2021

Birte Strandby