En meget usædvanlig krimi med overraskende karakterer. Eksempelvis er det første gang bogvægten.dk er med på en rolleliste. Måske er betegnelsen krimi heller ikke helt dækkende. I hvert fald er offeret ikke dødt.

Men ellers handler det om en underkendt roman, nemlig Kvit, der som enhver nyudgivelse indsendes til Dansk BiblioteksCenter, der skal bedømme, om den skal bibliotekskatalogiseres.

DBC modtager ca. 17.000 bøger årligt, heraf bibliotekskatalogiseres de 10.000, og godt 4.000 heraf får en lektørudtalelse. Bibliotekskatalogiseringen er vigtig, fordi det er den der anbringer bøgerne i bibliotekernes udlån.

Kvit, der er den femte bog i en serie fik en negativ kommentar fra den eksterne konsulent, som DBC kontaktede, og dermed altså ingen bibliotekskatalogisering. Ydermere omtalte den eksterne konsulent hele serien negativt angiveligt uden at have læst de foregående fire bøger. Dermed kom hele forfatterskabet i disrespekt på grund af en enkelt udtalelse.

Det fik forfatteren til at gå i battle-mode, og der var faktisk noget at komme efter: Har man ret til aktindsigt i henhold til Forvaltningsloven? Kan man klage over DBCs afgørelse, og hvem korrigerer DBC, hvis der laves fejl?

Dirksen fik aktindsigt, men det gav ham alene skrivelsen fra den eksterne konsulent og ingen navne på hverken konsulent eller DBCs medarbejder. En sand brevstorm til alle relevante medspillere incl. politikere der måtte have indflydelse udløste ingen svar, men forfatterforeningen tog problematikken op, og en gruppe forfattere på NewPub har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udarbejde en rapport om lektørudtalelser. Et af problemerne ifølge foreningen og de mange nye forfattere, er at lektørudtalelserne oftest går til i forvejen kendte forfatteres forventede værker, mens debutanter typisk overses.

Der er meget der kan diskuteres. Naturligvis klarer Jussi Adler-Olsen sig glimrende uden lektørudtalelse, så måske burde lektørudtalelsen tilfalde en debutant i stedet.

Diskussionen er ret ny, og den vil på sigt nok medføre ændringer i DBCs regler.

En ting der kan undre er sætningen som konsulenten omtalte som dårligt sprog: ‘Rugbrød med chorizo eller rullepølse, det var mulighederne, når han ikke gad koge æg.’

Hvorfor er netop denne sætning dårligt sprog?

Christian J. D. Dirksen

DBS-sagen

En dokumentarkrimi

175 sider

Forlaget Genspejling

Udgivet: 18.11.2016

Birte Strandby