Ikke overraskende rummer Dannelse en gedigen kritik af dagens topdown-styrede uddannelsessystem der fokuserer på fagspecifik oplæring og kvalificering. Det er en kritik vi har hørt før, især efter at Pisa-undersøgelserne har fået lov til at få indflydelse på dansk uddannelsestænkning. Skræmmebilledet er blandt andet amerikanske skoler, hvor børnene træner til tests, og skolerne med de bedste resultater får pekuniær belønning. Umiddelbart ligger billedet et stykke vej fra traditionel dansk skolepolitik, som det fremgår af tidligere tiders formålsparagraffer:

Ved børnenes undervisning skal der i almindelighed tages hensyn til at danne dem til gode og retskafne mennesker … (1814)

… men først og fremmest er det skolens opgave at fremme alle muligheder for, at børnene kan vokse op som harmoniske, lykkelige og gode mennesker. (1960)

Siden er uddannelsesstyringen blevet fokuseret på internationalt sammenlignelige kompetencemål og uddannelsen tilpasses erhvervslivet, mens læreren skal skrue ned for undervisning og op for konsulentarbejde; men efter mange års kritik ser det nu ud til, at dannelsen får en renæssance, måske fordi dannelse er svaret på vores nuværende orienteringsløshed, som det kommer til udtryk i flere af indlæggene.

Vi kommer vidt omkring, og flere af skribenterne, blandt andre Peter Kemp, sætter dannelsen ind i dagens kontekst og de store påtrængende opgaver som klima og miljø. Med udgangspunkt i Ulrik Becks bøger om risikosamfundet begrunder Kemp behovet for et verdensborgerideal. Det lægger yderligere op til inddragelse af Delmas-Martys visioner om en global dannelse der skal ligge til grund for en global retfærdighed – og med dette bibringe eleverne vilje til og mulighed for at tackle de store udfordringer.

Dannelse byder også på historie, fra Aristoteles til dansk skolepolitik, inddragelse af nutidens risikofaktorer i forhold til den økonomiske tænkning – ikke blot klima- og flygtningeudfordringerne, men også arbejdsmarkedstilknytningen som udlagt af Guy Standing i Prekariatet. Og så er der naturligvis rigtigt mange tiltrængte bud på, hvordan vi gør det bedre.

Dannelse

Kontekster, visioner, temaer og processer

Lejf Moos (red.), Jens Erik Kristensen, Peter Kemp, John Benedicto Krejsler, Thomas Aastrup Rømer, Steen Nepper Larsen, Alexander von Oettingen

 

204 sider

Hans Reitzels Forlag

Udgivet: 2017

Birte Strandby