Under redaktion af Gunnar Lind og Palle Roslyng-Jensen er der nu udkommet en ny Danmarkshistorie. Den er forfattet af 12 forfattere fra Saxo-Instituttet på Københavns Universitet. Alle forfattere har således ekspertviden om hver deres fagområde; historie, arkæologi og etnologi etc.

Det er langt fra første gang, vi præsenteres for et bud på en komplet Danmarkshistorie. Hvem husker ikke tilbage på Palle Lauring og Erik Kjersgaard, der begge skrev en Danmarkshistorie, der nåede bredt ud.

”Danmarkshistorien: Samfund, livsformer og politik” er opdelt i fem kronologisk adskilte kapitler.

  • Oldtiden fra istid til vikingetid
  • Middelalderen til år 1400
  • Senmiddelalder og nyere tid 1400-1850
  • Den industrielle tidsalder 1848-1960
  • Den nyeste tid fra 1960 til i dag

Hvert kapitel strækker sig over en lang periode, som det fremgår af kapiteloversigten. Der er desværre en tendens til at de lapper lidt ind over hinanden, og der optræder en del gentagelser. Det burde redaktionen selvsagt sørge for at reducere.

Som læser kan det være svært at finde den berømte ”røde tråd” i de forskellige kapitler. Der mangler tilsyneladende konsensus om, hvordan man skal gribe fremstillingen an.

I nogle kapitler reflekteres der over arkæologernes og historikernes metode, mens det ikke er tilfældet i størstedelen af bogen.

”Danmarkshistorien: Samfund, livsformer og politik” veksler mellem at have fokus på samfund, livsformer og politik alt efter hvilken periode vi befinder os i – og hvem, der er forfatter til teksten. Der er en klar tendens til at fokusere på livsformer. Det er med andre ord en historiebog der forsøger at give læseren en fornemmelse af tilværelsen for almindelige mennesker liv. Konger, helte og rigmænd er ikke i fokus.

Som nævnt er bogen overordnet delt op i fem kapitler. Disse fem kapitler er delt op i en række underkapitler. Det gør stoffet lidt mere tilgængeligt. Det samme gør de mange flotte illustrationer, hvoraf flere vil velkendte fra andre lignende sammenhænge.

Bogen afsluttes med en oversigt over den anvendte litteratur. Jeg undrer mig i dén grad over, at et værk af denne karakter hverken indledes eller afsluttes med nogle ord fra redaktionen. Det ville være naturligt med et forord om formålet med bogen og en opsummerende afslutning.

”Danmarkshistorien: Samfund, livsformer og politik” er en flot grundbog til den historieinteresserede. Men den mangler noget nerve! Fremstillingen bliver meget saglig og objektiv uden skyggen af liv. Det skyldes at bogen ikke beskæftiger sig med konkrete eksempler på menneskers liv. Forfatterne formår derfor ikke at menneskeliggøre historien. Desværre.

Til den tålmodige og nysgerrige læser er ”Danmarkshistorien: Samfund, livsformer og politik” et spændende bekendtskab. Der er ingen tvivl om at det tværfaglige forfatterteam er gået til opgaven med de bedste intentioner. Her får du saglig historieformidling uden de store dikkedarer. Værsgo!

Danmarkshistorien: Samfund, livsformer og politik

Redaktion: Gunnar Lind og Palle RoslyngJensen

Forlag: GADS Forlag

550 sider. Indbundet 

Udgivelsesdato: 5. 9. 2019

Anmelder: Nønne Lønne Votborg