‘Damqi’ bringer os 2.500 år tilbage i tiden til Assyrien der var et magtfuldt rige styret af kong Sankerib og hans dronning Zakutu.

Mogens Trolle Larsen fortæller overbevisende om livet dengang, en barskere tid med mindre respekt for liv og en tydelig accept af vold. Romanen tager afsæt i virkeligheden, med udgangspunkt i historiske skrifter nedfældet ca. 200 år efter begivenhederne.

Damqi er varselsekspert. Han kan læse fremtiden i fårelever. Han er en tilbageholdende mand der modvilligt havner i begivenhedernes centrum. Således er han lidt tilfældigt til stede, den dag kong Sankerib bliver dræbt. Kongen har flere sønner og har selv valgt Assarhaddon som sin efterfølger, selvom der er ældre brødre. Resultatet er naturligvis borgerkrig. Gaderne i hovedstaden Nineve er ikke trygge, og Damqi forlader byen sammen med sin frigivne slavinde og en god ven. 

Han kommer i første parket, da Assarhaddons hær slagter modstanderne, og han kommer siden til at overvære, hvordan 100 uskyldige mænd bliver dræbt på grund af en misforståelse. Selv tager han afstand fra volden og dens magtdemonstrationer – og fra den utiltalende Assarhaddon. På grund af sin loyalitet overfor dronningen får han mulighed for siden at flytte til Harran.

Romanen består af to dele, den første handler om Sankeribs død og arvefølgekrigen, og anden del finder sted tolv år senere i Harran, hvor Damqi igen lander i begivenhedernes centrum.

Damqi selv har svært ved at følge med, og ved ikke hvem der er ven og hvem der er fjende, intrigerne er mange, og paranoiaen voldsom, og Damqi håber, at der i fremtiden vil komme bedre begavede regenter, end de brutale ignoranter, der hidtil har regeret.

Romanen virker troværdig, og det samme gør Damqi. Fortælletempoet er langsomt og grundigt selv ved de dramatiske højdepunkter, og det er lidt tungt at komme igennem Damqis oplevelser og tanker om livet i Assyrien.

Damqi

En assyrisk roman

Mogens Trolle Larsen

469 sider

Screaming Books

Udgivet: Maj 2022

Birte Strandby