Ak, hvor ussel og hvor begrænset er ikke vor horisont! Den eneste virkelighed består i at spise, drikke, leve, elske og sove.

Skrevet i 1769, udgivet i første gang i 1830 og nu endelig oversat til dansk.

D’Alemberts drøm består af tre essays: Samtale mellem D’Alembert og Diderot, D’Alemberts drøm og Efterspil. De tre essays er bygget op som samtaler om blandt andet forskellen mellem levende og ikke-levende materie og om mange af tidens tanker og følelser. Der er adskillige små fortællinger fra hverdagen og fra eksperimenter i biologi og medicin, der bruges til at understøtte tesen om, at de mere komplekse mentale aktiviteters oprindelse kan findes i hjernen og nervesystemet, uden at der er tale om Gud. Dette medfører en del konklusioner, der virker destruerende på almindelig, konventionel moral.

Drømmesekvensen indeholder en vision om universelt gennemløb af materie og skaber udkast til en evolutionsteori.

Sekvensen har tre personer: d’Alembert, der drømmer, Julie de Lespinasse og lægen Bordeu der ivrigt diskuterer d’Alemberts drøm, mens han sover videre. Efterskrift er en dristigere udvikling af de tos samtale, og hele teksten forårsagede skandale, dengang den blev skrevet. Den blev ganske vist ikke udgivet, men Diderot havde lavet en kopi, der vakte rigelig forargelse. Bogens karakterer var nære bekendte af Diderot, hvilket der også er gjort rede for i bogens præsentation.

Oversættelsen er tro mod det originale værk, men lidt mere nutidig omend tiltaleformen De er bibeholdt.

Det er en tankevækkende bog, og samtalerne der er krydret af dagligdags bemærkninger gør de komplekse emner lettere tilgængelige. Der er ingen svar, men flere abstrakte spørgsmål.

D’Alemberts drøm

Forfatter: Denis Diderot

Oversat af Claus Bratt Østergaard

143 sider.

Informations Forlag

Udgivet: 10.11.2009