Der er pt. 12,3 millioner svin i Danmark, heraf er de 232.000 økologiske.

Dette bidrag til Den danske Ledelseskanon skiller sig ud ved så at sige at begynde på et højere udviklingstrin. Mærsk, Jysk, Lego og ISS begynder alle fra scratch, men den danske svinesektor har længe været godt i gang – i 1887 stiftede 500 bønder det første andelsslagteri som en slags udløber af den grundtvigske folkehøjskole – og bogens fokus er på de stadige fusioner, der har gjort den danske svineindustri til den næststørste i verden. En industri i næsten kronisk vækst der trods mange klager over de strenge miljøkrav i dag er i stand til at producere to grise med samme miljøbelastning som en gris i 1985.

Det handler også en del om landbrugets udvikling i Danmark, hvordan antallet af landbrugsbedrifter er faldet fra 112.397 i 1992 til 39.930 i 2012, og bedrifter med svin fra 57.153 i 1992 til 4.181 i 2012.  Bedrifterne er til gengæld blevet betydeligt større, de har fået en langt større omsætning og har udviklet en forædlet gris, der har et godt ry ude i verden både som spise og som avlsdyr.

Efter den sidste fusion – Danish Crown med det noget mindre Steff-Houlberg – er der ikke mere udsigt til, at sektoren vokser i hjemlandet, så den næste fusion vil sandsynligvis sigte på Europa.  Og det næste store projekt bliver: Månegrisen fra den hypermoderne, velfærdsrigtige, konkurrencedygtige grisestald, der forener alle miljøeksperter, embedsmænd, svineavlere, forskere i kampen for at håndtere gyllen og eliminere lugtgenerne. Men fremtiden er ikke uden problemer. De danske svinefarmere er på deres side belastet af gæld, høje foderpriser, og sektoren lider under de relativt høje lønninger til slagteriarbejdere, hvis antal i øvrigt er faldet fra 2007 til 2012 med 3.000 til i alt godt 7.000.

Mange landmænd afsætter deres grise direkte til udlandet, og der er danske svineavlere, der har deres besætninger i eksempelvis Polen – Danish Farmers Abroad – fordi de mener, at svineavlen skal være konkurrencedygtig på almindelige markedsvilkår uden tilskud.

At kalde det en succes er vel nok at anvende en rigeligt kraftig glose, og der er flere ting, man kan undres over undervejs: Blev vi i sin tid medlem af EF for at kunne afsætte vores svinekød? Og det er bekymrende omend forståeligt, at svinesektoren frygter politikere med miljø på dagsordenen – og rent modsat de miljøholdninger vi normalt stræber efter, når sektorens talsmænd efter Karen Hækkerups afgang spørger om

… Dan Jørgensen ville videreføre regeringens positive linje eller fokusere primært på dyrevelfærd…

Henrik Tüchsen

Den danske Ledelseskanon

177 sider

Gyldendal Business

Udgivet: 2014