Civiliseret foragt, et nyt redskab: …et princip ud fra hvilket mennesket har pligt til at foragte trossætninger, adfærdsformer og prioriteringer, hvis de af substantielle grunde anser dem for irrationelle, umoralske, usammenhængende eller umenneskelige.

Denne civiliserede foragt kræver, at afsenderen af foragten har sat sig ind i emnet og begået sin egen ansvarlige meningsdannelse. Desuden må foragten kun rette sig mod meninger og værdier, aldrig mod de mennesker der forsvarer disse holdninger.

Udover at forsyne sin samtid med et redskab til at skille skæg fra snot kan Civiliseret foragt også betragtes som en opsang til Vesten for at have glemt sin kulturarv og de mange idealer fra Oplysningstiden, og for ikke længere at være i stand til at frembringe mere væsentlige argumenter for sin kultur end den økonomiske effektivitet og den politiske og sociale fred.

Med udgangspunkt i historien og en særlig dvælen ved halvfjerdsernes konfliktsky indførelse af den politiske korrekthed bebrejder forfatteren venstrefløjen, der nu ikke længere tør kritisere andres eller forsvare egen kultur, at den har overladt rollen som kulturelt talerør til højrefløjen, der på sin side giver os:

…en følelse af at være truet, en tendens til islamofobiske skrækfantasier og vælgertilstrømning til højrepopulistiske partier, der er specialister i at skabe frygt og indskrænke vores basis: Den liberale grundstruktur og kærligheden til friheden. 

Vejen frem til mere modne debatter er, at vi dropper den politiske korrekthed og baserer politiske beslutninger på viden. Her har Strenger en række grelle eksempler på beslutninger taget på baggrund af moralske holdninger frem for saglig argumentation, blandt andet Irak-krigen hvor man ignorerede Iraks religiøse og etniske kompleksitet. Et andet eksempel handler om en jødefjendtlig organisation der inddrager Zions vises protokoller som dokumentation, til trods for at omtalte værk beviseligt er et falsum.

For at kunne bruge denne civiliserede foragt må selv vi lære at acceptere krænkelse af egne holdninger. Det kan der være visdom i. For meget forståelse for religiøs ømfindtlighed er måske den forkerte taktik, men det kan blive en svær øvelse.

Civiliseret foragt er som Stéphane Hessels pamflet Indignez-Vous et forsøg på opgør med ignorancen og måske en mulighed for at få debatten tilbage på sporet.

Carlo Strenger

Oversat af Hans Christian Fink

112 sider

Gyldendal

Udgivet: 25.01.2016

Birte Strandby