Nu udkommer et stort pragtværk, der fortæller om en af danmarkshistoriens mest omstridte konger. ”Christian 2. – En biografi” er forfattet af historiker Lars Bisgaard fra Syddansk Universitet.

Christian d. 2. levede 1481-1559. Vi husker ham nok især for kærligheden til Dyveke, de store sejre og ikke mindst at han tabte alt og endte sine dage i fangenskab på Sønderborg Slot. Men inden da udspillede der sig en stor historie med kærlighed, borgerkrig og en konge der satsede stort.

”Christian 2. – En biografi” starter ved begyndelsen og debatterer hvilke forskellige udlægninger der findes af Christian 2.s liv og kongegerning. Lars Bisgaard er historiker, og belyser derfor hvordan kongen er blevet skildret af en række centrale historiker. 1700-tallets historiker Huitfelt og 1800-tallets store historiker C.F. Allen fremhæves, ligesom Bisgaard refererer til Paludan-Müller. Pointen er, at vores indtryk af kongen har været skiftende over tid og farvet efter de historiker der har belyst ham – og deres baggrund og bevæggrunde.

Christian var knap 32 år, da hans far døde og han selv blev konge. Christian 2.s kongegerning varede kun 10 år. Han levede i endnu 36 år, efter at han blev stødt fra tronen. Alt dette – og meget mere – dykker Lars Bisgaard ned i. Han starter ud med at tegne et portræt af faren kong Hans, så vi kan få et præcist tidsbillede og blive ajour med datidens indenrigs- og udenrigspolitiske aspekter.

Det er midt i den urolige unionstid, at Christian d. 2. må navigere og herske. Han kastede sig ud i krig. Syd på blev han kaldt for Nordens Nero, mens svenskerne sagde Christian Tyran om ham. En generel antagelse var desuden at han var mentalt uligevægtig i mange af sine år.

Men hvad er op og ned?! Lars Bisgaard søger at skille myterne fra virkelighed og afdække historien ud fra kilderne og det vi reelt ved. Bisgaard skelner mellem myter og fakta baseret på kildemateriale. Indimellem drager han nogle forsigtige gisninger ud fra sparsomme kilder og kendskab til datidens øvrige forhold.

Det er spændende læsning! Både historien om kongens liv med den unge hustru Elisabeth og elskerinden Dyveke vækker fascination, men også hans politiske arbejde og hans personlige karakter, der var kendetegnende for alt hvad han gjorde. Kongen drømte stort, men desværre endte mange af disse drømme fatalt – ikke kun for ham men også for landet som helhed. Årsagen er, ifølge Bisgaard, at kongen var rethaverisk og sjældent lyttede til andre. At blive konge i så ung en alder har måske været det største problem for ham, da han derfor blev vænnet til at have frie tøjler.

Lars Bisgaards nye biografi bygger på et imponerende antal kilder, og han har bl.a. også benyttet et omfangsrig brevmateriale for at blive klogere på Christian d. 2. Her er tale om en særdeles gennemarbejdet, velresearchet og læsevenlig biografi, der varmt kan anbefales til historieinteresserede. Efter endt læsning er man ikke blot blevet klogere på det dramatiske liv Christian d. 2. fik. Læseren hører også en hel del om kong Hans, om unionen, om Dyveke, Det Stockholmske blodbad og tiden på kanten til Reformationen – for blot at nævne et udpluk af de mange spændende emner, der dukker op undervejs.

Alt i alt er ”Christian 2. – En biografi” inspirerende og lærerig læsning. Bogen i sig selv er også værd at rose! Den er smukt indbundet, og teksten er ledsaget af mange fine optryk af billeder, kalkmalerier, malerier og bygninger etc. som er med til at understøtte indholdet.

Christian 2. – En biografi

Forfatter: Lars Bisgaard

Forlag: Gads Forlag

448 sider. Hardcover m. halvbind

Udgivelsesdato: 28. 5. 2019

Anmelder: Nønne Lønne Votborg