Kategori: Politik

Flygtningenes danmarkshistorie 1954-2004

”enhver person, der (…) som følge af velbegrundet frygt for forfølgelse på grund af sin race, religion, nationalitet, sit tilhørsforhold til en særlig social gruppe eller sine politiske anskuelser befinder sig udenfor det land, i hvilket han har statsborgerret, og som ikke er i stand til – eller på grund af sådan frygt, ikke ønsker – at søge dette lands beskyttelse;“

Read More

We-Economy

Med mange udmærkede eksempler tegner Hesseldahl et præcist billede af vores fremtidige marked og mulighederne. Selvom arbejdslivet trues af robotter og fragmenterede, dårligt lønnede opgaver er der masser af meningsfyldt arbejde.

Read More

Nej er ikke nok

Trump har fjernet Obama-tidens krav om brændstofeffektive biler, han stryger budgetforslag i forbindelse med offentlig transport og dropper finansiering af højhastighedstog. I det trumpske perspektiv er klimaforandringerne fup.

Read More

Nyeste opslag