Kategori: Historie

Familien

Der indledes med et rids af vores fælles historie og de menneskearter, der har efterladt os vores forskellige gener. Eksempelvis efterlod neandertalerne os, europæerne, et gen, der regulerer fedtomsætningen.

Read More

De asociale – KZ-lejrenes glemte danskere

De asociale er en fællesbetegnelse der dækker dels vaneforbrydere og dels mænd, der ikke har arbejde og som med en tysk kategorisering betegnes som arbejdssky. Mindst 430 danske mænd blev deporteret til Neuengamme under betegnelsen asocial, men som det dokumenteres i bogen, så blev en del af dem arresteret på baggrund af tilfældigheder.

Read More

Nyeste opslag