Fra 1999 til 2014 faldt antallet af dagligvarebutikker på Fyn med 27 %. Antallet af udvalgsvarebutikker faldt med 21 % i samme periode. Rent konkret betyder det færre butikker i bymidten og måske endda en risiko for tomme butikker. Det kan være et nedslående syn, men der er grund til optimisme. Bymidter kan genoplives, og det er netop hvad denne værktøjskasse af en bog handler om: hvordan man (gen)udvikler sin bymidte.

Med baggrund i udviklingsprojekter i danske og tyske byer i alle størrelser præsenteres her et idekatalog med vægt på hvem der skal inddrages i planlægning, hvilke forretningstyper det er hensigtsmæssigt at have i bymidten, hvorfor det er praktisk at handelstandsforeningen aftaler samme åbningstider, og hvordan man skaber events der kan give liv i byen.

Nogle ting virker indlysende, eksempelvis at bymidten er ren og velholdt. Andet er til diskussion: skal skiltningen være ensartet, og hvorfor fælles åbningstider er praktisk i markedsføringen?

Det er hensigtsmæssigt, at såvel ejendomsmæglerfirmaer, handelstandsforening, banker og grundejere involveres i bymidteplanlægningen blandt andet for netop at undgå de tomme butikslokaler: kan grundejerne eventuelt udleje til en lavere husleje i en periode for at bevare kontinuiteten i handelsgaden? Eller måske har ejendomsmægleren kendskab til en interesseret lejer/køber?

Samtidigt skal variationen i vareudbud gennemtænkes. Nogle byer har haft held til kun at have butikker og ingen liberale erhverv med tomme facader i handelsgaden. Andre steder har man sørget for boliger i bymidten, fordi det betyder, at der altid er mennesker. Der er også tips til, hvordan man tiltrækker nye butikker, og hvordan man rammer målgruppen, når man søger nye lærlinge til forretningen.

Ideerne er mange, og de understøttes af fortællinger fra de byer der har været under behandling. Faaborg er en dem, og her har en grundejer eksempelvis udlejet et tomt butikslokale til fremvisning af de stedlige kunstneres malerier. Der er dannet en ‘støvsugerbande’ der samler affald i gågaden, og der er en forretning, hvor lokale kunsthåndværkere kan have deres produkter i kommission. Andre byer har fælles købmandsforretninger med lokale producenters varer.

Samspillet med kommunen om visioner og markedsføring er essentielt, ikke mindst når der skal skabes oplevelser, og her er der rigtigt mange byer der har noget at byde ind med: kunstrute i Næstved, familiefestival i Skælskør, middelalderfestival i Horsens.

Butikker og byliv har rigt billedmateriale og et layout der gør stoffet let og tilgængeligt. Der er omtale af trafik, genbrugsbutikkers rolle og brug af frivilliges arbejdskraft i forbindelse med de mange opgaver, der kan opstå.

Generelt en nyttig værktøjskasse der kan bruges som oplæg til udvikling af enhver by uanset størrelse.

Vil man læse mere om udviklingen af byen findes også Steffen Gulmanns City Design strategi.

Butikker og byliv

En værktøjskasse til udvikling af levende bymidter

Torsten Bo Jørgensen

159 sider

COWI

Udgivet: November 2016

Birte Strandby