Mere motorvej og højere hastighed

er en del af det seneste lovgrundlag, og nu har Ole Birk Olesen meldt ud, at det bliver en realitet, angiveligt fordi man forventer, at det kan spare transporttid. Men der er ikke meget sparet i bilkøerne, og flere motorveje løser ikke det problem. Biltid er fortsat spildtid. Derimod kan tiden i den kollektive transport udnyttes, fordi digitaliseringen har gjort det muligt at arbejde i tog og bus.

Højere hastigheder på landevejene vil skræmme de sidste cyklister væk. Hvordan harmonerer det med ønsket i regeringsgrundlaget om bedre folkelig sundhed, hvis man tvinges over i biler? Ganske vist lover ministeren, at visse strækninger på landevejen sikres, og det skal siges: det er ret dejligt at cykle på cykelsti i forhold til landevej, men cykelstier lærer ikke bilisterne at tage hensyn, så hvis vi har en ambition om hensynsfuld bilisme og levende, bløde trafikanter, så bør man i stedet nedsætte hastigheden, så landevejen bliver cyklistvenlig.

Den logiske, miljøvenlige, menneskevenlige transportløsning vil derfor være en fornuftig offentlig transport, flere tog og busser, så man reelt kan spare tid. Desværre står der i regeringsgrundlaget, at den offentlige transport skal markedsorienteres, og det ved man jo nok, hvad betyder i neoliberalistiske termer: Efter at have udsultet offentlig transport i årevis og jaget folk over i egne biler – med individuelle udgifter, individuelt ressourceforbrug og individuel forurening til følge – tilpasser man den kollektive transport til tre årlige rygsækturister udenfor hovedbyerne.

Flere motorveje skaber ikke bedre mobilitet. Tjek Dietrich Braess der har gennemført udregninger for forholdet vej/trafikudvikling.

Selv ikke fra et liberalistisk synspunkt er der nogen fornuftig begrundelse for at stimulere biltrafikken. Resultatet bliver blot mere trafik.

Der findes meget litteratur om fornuftig trafikudvikling, herunder Traffic – Why We Drive the Way We DoTwo Billion Cars – Driving toward Sustainability.

 

Venlig hilsen 

Birte Gam-Jensen

Parkvej 38 B

5600 Faaborg

 

Kort debatindlæg i Jyllands-Posten den 1. september

Biltid er fortsat spildtid