Halvfjerdsernes svenske krimidronning har gennemgået en betagende udvikling, og det har Doris Ottesen beskrevet her begyndende med de første kriminalromaner – i kronologisk orden – og derefter de sociale romaner, der ganske vist stadigt kan have krimi-skelettet som udgangspunkt, men som i højere grad bliver psykologiske beretninger om mennesker – svage mænd og stærke kvinder ofte fra samfundets bund.

Doris Ottesens værk skal ses som en hjælp til den nysgerrige Ekman-læser, og undervejs lægges der vægt på forklaring af de bibelske referencer og forfatterskabets kerne med det mystiske som indgang til det evangeliske og det guddommelige.

Romanerne er præget af stort socialt engagement allerede de første krimier, men mere udpræget bliver det i romanen Menedarna om den svenske folkesanger og fagforeningsagitator Joe Hill, der blev henrettet for mord i USA i begyndelsen af det tyvende århundrede.

Barmhjertighed er en god bog at slå op i, når man sidder med en roman af Ekman. Adskillige af romanerne efter 1970 kan have tolkning behov, og som teolog har Ottesen overblikket over bibelcitaterne – også når karaktererne blander dem sammen.

Dog kan man blive i tvivl om, hvornår det er Ekman og hvornår det er Ottesen. Eksempelvis nævner Ottesen i forbindelse med Hændelser ved vand, at læreren Annies pædagogik er inspireret af Grundtvig og Kold, skønt ingen af de to herrer eller deres pædagogiske overvejelser er nævnt i romanen.

Hændelser ved vand rummer også de positive og negative syn på skovdrift, og i 2007 udgiver Ekman Herrarna i skogen, den svenske skovs kulturhistorie med et angreb på den industrielle udnyttelse af naturen. Barmhjertighed er en hyldest til Kerstin Ekmans samfundskritiske roman.

Forfatter: Doris Ottesen

360 sider
Forlag: Gyldendal

Udgivet: 27.08.2009

Birte Strandby