Endnu et glimrende eksempel på hvordan ny forskning implementeres i eksisterende praksis og bliver til anvendelige værktøjer.

Bære eller briste er en vigtig bog til de fagpersoner, der skal møde borgere/klienter i mere eller mindre problematiske situationer. Det kan være lægen, sygeplejersken, socialrådgiveren, og det kan dreje sig om et kort møde, som når sygeplejersken skal vaccinere en patient eller et længerevarende forløb, som når socialrådgiveren skal yde støtte til den ramte familie eller torturofferet. Det handler om at yde den bedst mulige hjælp, respektere borgeren som ligeværdig og i samarbejde løse det, der kan være en yderst en kompleks opgave: Hvordan møder man borgeren, og hvordan tager man højde for borgerens ståsted med empati og professionalisme?

I bogen lægges der vægt på det relationelle, hvor befinder borgeren sig, og hvordan kan terapeuten tackle vanskelighederne professionelt og samtidigt hjælpe borgeren frem til bedre selvforståelse?

Fagpersonen skal under samtalen afdække konkrete vanskeligheder, historie, den sociale og kulturelle baggrund, affekter og udviklingsbehov, og samtidigt være rummelig så sige være en container for information, følelsesreaktioner, sanseindtryk – og undgå udadvendte reaktioner.

Det kræver blandt andet, at fagpersonen/terapeuten selv er afklaret med sin baggrund, og dertil foreslår forfatterne forskellige redskaber som for eksempel mindfulness, opmærksomt nærvær. Det er væsentligt at fagpersonens egne behov varetages i andre relationer end i mødet med borgeren, ligesom det er vigtigt både at skabe bånd og afstand til borgeren. Fagpersonen skal bevare en kritisk bevidsthed om egne forudsætninger og være emotionelt tilgængelig for borgeren.

I bogen behandles også selve kommunikationen, hvordan opfatter parterne hinandens koder? Hvordan ser det ud med perception, attribuering, kontekst og sociale systemer? Hvordan fungerer negativ og positiv tilbagemelding, hvor sidstnævnte er udtryk for, at man får ændret eventuelle uheldige mønstre? Desuden omtales digital og analog kommunikation, hvor digital er det konkrete og analog er de underliggende budskaber herunder stemmeføring.

Og så er der med A. Pesso endelig kommet en videreudvikling af Maslows behovspyramide, således at behov fremover underinddeles i 1) En plads i familien, i tilværelsen, 2) Næring, 3) Beskyttelse, 4) Støtte, 5) Grænser.

Bogen kommer godt rundt om emne og personer – både fagperson og borger. Der er beskrivelse af, hvordan man skitserer relationskort, og der er opdatering om forhold mellem hjerne og omgivelser – arv og miljø er ude – om geners indvirkning på miljøet og miljøets indvirkning på gener.

Den seneste hjerneforskning er kort omtalt, som den er det i Vær nær af Tor Nørretranders, og i Hvem er jeg og hvis ja, hvor mange? af Richard David Precht, og behovet for kendskab til dialogpartnerens baggrund eksemplificeres smukt i Gitte Sanders Grib kærligheden. Det relationelle behandles også i Lone Hersted og Kenneth J. Gergen Relationel ledelse – Dialogisk baseret samarbejde, og i Gerald Monk og John Winslade Når historier kolliderer – Om at håndtere konflikter med narrativ mediation.

Bære eller briste omfatter desuden mange gode øvelser for de studerende, der vil udvikle sig til kompetente fagpersoner.

Odd Harald Røkenes og Per-Halvard Hanssen

Oversat af Lone Østerlind

375 sider

Akademisk Forlag

Udgivet: 2013