Forfatter: Birte Strandby

Landbrugslandet

Det gode er, at planteforædling, sprøjtning, nye dyrkningsmetoder har fordoblet produktionen af hvede. Den er firedoblet i Kina. Noget lignende er sket med ris og majs, og det moderne landbrug kan brødføde mere end seks milliarder mennesker.

Læs mere

Kongens Agent

Denne bog tager sin begyndelse i 1850’erne, og den handler om den svenske verdensmand Gustaf Trolle, der bortøder sin kones gods og derefter stikker af til USA, hvor han ernærer sig som bladskribent og som den svenske konges agent.

Læs mere

Nyeste opslag