Siden 9/11 er der sket noget med den vestlige verdens forhold til sikkerhed. Med udgangspunkt i kampen mod terror bliver statens overgreb mod borgerne stadigt mere udtalte, og hvad der under dække af sikkerhedsforanstaltninger skal imitere beskyttelse af borgerne ligner i udtalt grad en form for carte blanche til politisk manipulation af frygtsomme vesterlændinge.

Myndighederne får i stigende omfang adgang til udspionering af borgere med afsæt i antiterrorlovgivning: I England modtog Indenrigsministeriet i 2007 500.000 forespørgsler om tilladelse til adgang til Intercept Modernisation Programme fra britisk efterretningstjeneste, og i Tyskland er mængden af overvågningskameraer vokset eksplosivt. Og hele tiden understreges, at den uskyldige ikke har noget at frygte.

Jagten på sikkerhed skyldes frygten for kontroltab lig med ‘sikkerhedsproblemer’ i den politiske retorik. Samtidigt nævner forfatterne, at de livstruende situationer er dem vi møder under arbejde i hjemmet eller i trafikken. Paradoksalt nok har vestlige myndigheder aldrig foreslået en kamp mod biltrafik, uagtet dødsrisikoen her er adskilligt højere end risikoen for at dø som følge af en terroraktion. Forfatterne anbefaler til slut en diskussion af hvordan de teknologisk, økonomisk og politisk ændrede betingelser påvirker forhold som frihed og sikkerhed.

Emnet er ikke nyt. Norske Lars H. Svendsen har behandlet det i sin bog ‘Frygt’, og amerikaneren Philiph Cole i The Myth of Evil – Demonizing the Enemy – begge med vægt på risikoen for politisk manipulation, og i begge tilfælde grundigere end her. Men Angriff er skrevet i et rapt sprog, den er let læst og rummer god argumentation, omend der er mere brok og mindre saglighed end hos Svendsen og Cole.

Angriff auf die Freiheit – Sicherheitswahn, Überwachungsstaat under Abbau bürgerliche Rechte

Ilija Trojanow/Juli Zeh

172 sider

Deutscher Taschenbuch Verlag

Udgivet: 2010