Erindringsbog skrevet og illustreret af Andreas A. May og udgivet af Andreas Mays barnebarn, Arne May, her umiddelbart før 100-året for første verdenskrigs udbrud og 150-året for nederlaget i 1864.

Som det ofte er tilfældet med erindringer består disse dels af dagbog over private forhold og dels af tidens historiske baggrund. Væsentligt for Andreas May, der er født i 1895, er derfor især forholdet mellem Sønderjylland, Danmark og Tyskland.

Forholdet til Tyskland afspejles i Andreas’ skolegang. I skolen skal børnene læse og tale det tyske sprog. Hjemme hos forældrene lærer de dansk. Det tyske islæt dukker også op i form af barndommens bussemand, gendarmen, der repræsenterer de prøjsiske myndigheder.

Andreas’ familie bor forskellige steder på Als, blandt andet i Asserballe, hvor Herman Bang var født, og hvis præstegård kan genkendes i ‘Tine’, der har degnens datter som forbillede. Lige så interessant er måske Erik Henningens maleri af de danske soldater der går gennem Dybbøl i 1918: Den vinkende kvinde der er til højre i billedet med et barn på armen er søster til Andreas – og hendes femårige søn gik frem og tilbage med en ged, for at hun skulle have nogen at vinke til, mens kunstneren malede.

I 1915 indkaldes Andreas til at kæmpe på tysk side og sendes rundt i Europa: 14.000 kilometer med jernbane, 5.000 kilometer til fods, og nogle kilometer i snigetempo gennem skyttegrave – og fire år uden at være lusefri. Andreas betegner sin deltagelse i krigen som spild af tid.

Mere positiv opmærksomhed får afstemningen om Sønderjylland i 1920, der fejres med orkestre både på hovedbanegården – for de sønderjyder der skal hjem og stemme – og yderligere flag og musik i Korsør og i Sønderborg. Afstemningen endte som bekendt med, at 75 % af valgdeltagerne stemte sig tilbage til Danmark.

Bemærkelsesværdige er også afstande og rejser, både de tre timer med dampskib fra Als til Faaborg, cykelturene til Kolding efter smør lige efter krigen, og de unges tyve kilometer lange gåtur hjem efter bal på Nymølle Kro.

Arne May

91 sider

Saxo.com

Udgivet: 2013

e-bog