Denne anmeldelse er resultatet af en gennemlæsning af bogen Akademiske fraser, og konklusionen er, at det er en bog, der kan gøre livet lettere for dem der skal skrive opgaver og projekter, men som kæmper med sproget.

Bogen er inddelt i kapitler der tager sig af fraser til indledning, fraser til metodeafsnit, til analyse, til konklusion. Man får mere eller mindre et helt skelet forærende, der om fulgt vil give gode muligheder for et fornuftigt og overskueligt projekt. Hermed kan bogen bruges til de fleste opgaver og projekter, hvis der ikke lige er forventninger til et meget personligt sprog, men det er som bekendt sjældent et krav til opgaver i pædagogik eller medievidenskab.

Bogen er ret kort, 148 sider, og den er layoutet, så den virker let læselig med mange skemaer, indryk og afsnit. Skemaerne er fine at støtte sig til og giver konkret og umiddelbar hjælp. For eksempel er der i kapitlet Fraser til litteraturgennnemgang et skema med tre kolonner: Litteratur, Kvalificering, Med hensyn til. I kolonnerne finder man fraser inden for hver overskrift, så man i princippet kan begynde med et udtryk fra kolonnen Litteratur, dernæst tage et af udtrykkene i Kvalificering og et fra Med hensyn til. Så har man praktisk taget en sætning, og hvis man så fylder ud med ordene fra sin opgave, så får man et nydeligt, præcist udtryk. Alle skemaerne giver mulighed for at danne nydelige, præcise udtryk.

Der er en smule teori om strukturering af opgaven, problemformulering, formål, empiri, metode og fremgangsmåde, men ellers er det bare at gå i krig, og man vil aldrig mere sidde og stirre fortvivlet på overskriften uden at vide, hvordan man begynder.

Akademiske fraser

Til opgaver, projekter og artikler

Lotte Rienecker, Peter Stray Jørgensen, Anne Sofie Jakobsen

148 sider

Samfundslitteratur

Udgivet: 2020

Birte Strandby