Muligvis ansporet af Muhammad Yunus og Grameen Bank skriver den tyske diplomat Volker Seitz om sit indtryk af Afrikas vanskeligheder og hvordan de kan løses.

Bogen omfatter en kritisk gennemgang af den vestlige verdens jævnt hovedløse forhold til ulandsbistand. Eksempelvis står EU for 56 % af de milde gaver, det vil sige ca. 100 Euro om året pr. EU-borger, beløb der i stort omfang går til administration, bestikkelse og berigelse af i forvejen rige mennesker, mens de forventede skoler, hospitaler, havneanlæg ikke bygges. Samtidigt langer Seitz ud efter rockstjerner, der med altruistiske motiver indspiller musik i Afrika uden skæven til hverken lokal musik eller til det fejlslagne ved den hidtidige udviklingshjælp.

En vanskelighed er ifølge forfatteren, at skønt Afrika er rigt på kaffe, kakao, guld, fosfat o.a., søger afrikanerne stadigt at forklare en hæmmende offermentalitet med tidligere tiders slavehandel og kolonialisme. Og det altoverdøvende problem er styreformen i mange afrikanske lande, hvor en lille magtelite selv bruger ulandsbistanden. Næsten 50 % af afrikanske rigdomme, befinder sig i banker uden for Afrika.

Forbedringerne skal komme med større selvbevidsthed og anerkendelse af selvansvar i befolkningerne, og i stedet for gaver, der ikke ændrer på grundvilkårene, er der behov for arbejdsintensive beskæftigelsesprogrammer. Blandt andet kan der gøres en del inden for landbruget herunder bomuld, hvor Afrika er konkurrencedygtig.

Samtidigt bør ’gavegiverne’ fokusere på forhold, der kan ændres: At pengene virkelig går til vandforsyninger og ikke til våben. At korruption bekæmpes (Instituttet Transparency International er grundlagt netop med det formål), at der gøres en indsats for at undgå den brain drain, der pt. kendetegner kontinentet (hver fjerde afrikanske læge arbejder uden for Afrika), samt at miljøet prioriteres, herunder at Nigeria ikke modtager 500 containere med e-skrot fra Europa hver måned.

NEPAD – New Partnership for Africa’s Development har til opgave at bringe Afrika ind på en bæredygtig fremtid blandt andet med vægt på en transparent finanspolitik og velfungerende statsmyndigheder.

Det lyder alt sammen fornuftigt og velunderbygget. Dog er det vel lidt bekymrende, når forfatteren efterspørger disciplin, tidsfornemmelse og effektivitet hos den enkelte? Begreber der er selvfølgelige nordeuropæiske kendetegn, men er det nødvendigt for afrikanerne at ligne os?

Volker Seitz

238 sider

Deutscher Taschenbuch Verlag

Udgivet: 2009, revideret 2010