COP’en ender som sædvanligt i en godt formuleret og velmenende tekst, der reelt set er temmelig uforpligtende.

En roman om klimapolitik lige nu

Tiden er efter Amager Fælled. Den danske klimapolitik halter, men nu kommer Eva, der er  klimaordfører for Radikale Venstre, og hun har ideer, det gør en forskel. Den første går på reduktion af køer. Det bliver en besk pille, Venstre kan ikke deltage i projektet, men de øvrige partier viser interesse, og det lykkes samtidigt Eva at kuppe samarbejdspartnerne og blive klimaminister. Men det kommer med en pris. Hendes elskede mand, Asmus, er selv kvægbonde, og med den ny lovgivning bliver han nødt til at reducere sin kvægbestand voldsomt og gå over til planteafgrøder. Det betyder en brat afslutning på et ellers godt ægteskab.

Lederen af Socialistisk Folkeparti står bag et mistillidsvotum til landets statsminister på grund af manglende klimapolitik, og der udskrives valg i utide. Socialdemokraterne går meget tilbage, og Radikale Venstre får 16 mandater ved valget i 2022. Det betyder flere ministerposter til støttepartierne, og en handlekraftig Eva bliver dansk statsminister og går videre med en stærk klimapolitik, høje CO2-afgifter, CO2-lagring, hvor olieselskaberne selv betaler for lagring af den CO2 der svarer til den olie de henter op fra undergrunde.

Vi følger dels Eva, dels følger vi Asmus og hans ukrainske medarbejder der også får hentet sin energiske mor til Danmark, og vi følger i mindre grad Martin, der er søn af Eva og Asmus – og også politisk engageret. 

Romanen går frem til slutningen af 2026, og der kommer nok et valg. Vi får portrætteret dansk politik, som den ser ud nu incl. mandlige politikere der ikke kan holde fingrene væk fra praktikanterne, krigen i Ukraine, regler for indvandret arbejdskraft og de mere eller mindre rene studehandler, der muligvis er en del af det politiske liv.

Generelt er det god underholdning, især det let karikerede billede af dansk politik, men også kampen for det lille landbrug er interessant læsning. Og så omfatter den nogenlunde lykkelige slutning en reduktion af CO2 på ca. 65 % i 2030.

Aflæring af kærlighed til køer

– en roman om klimapolitik og konsekvenser

Ole Gadegaard Frandsen

260 sider

mellemgaard

Udgivet: Januar 2023

Birte Strandby