’Afghanistan’ er en aktuel og vigtig gennemgang af den nuværende situation i Afghanistan med fremhævelse af de mange dilemmaer, der opstår når stammefolk og demokrati skal co-eksistere. Det er også en pædagogisk og gennemillustreret gengivelse af landets historie med vægt på de seneste ti år og vejen frem mod et skrøbeligt demokrati samt de muligheder og risici landet står overfor, når  de udenlandske styrker trækker sig tilbage i 2014.

Historien om historien begynder med Alexander den Store og går over Djengis Khan for at mellemlande i 1964, hvor der vedtages en ny forfatning, der giver et parlament med to kamre indflydelse på landets lovgivning. Indtil 1973 hvor et statskup fandt sted, oplevede Afghanistan en samfundsmæssig udvikling. Efter militærkuppet i 1973 følger kommunistisk besættelse, og efter kommunisterne kommer Taliban til magten. Trods Talibans mange restriktioner – ingen udgang for kvinder uden værge, ingen uddannelse, ingen musik, ingen sport (for kvinder) – var der mange afghanere der efter 20 år med krig forbandt Taliban med tryghed og sikkerhed.

Efter 11. september begynder krigen med USA og den vestlige verden, en krig uden hverken indlysende formål eller noget konstruktivt udbytte.

Afghanistan har i dag fået en ny forfatning, og en femtedel af de delegerede er kvinder. De første valg har været præget af valgsvindel og kandidater, der blev diskvalificeret på grund af deres forbindelse til ulovlige private militser. Samtidigt er der pres på det vordende demokrati fra Taliban, fra Pakistan og fra det internationale samfund. En udvikling af demokratiet vil betyde opgør med korruption og gamle magtrelationer.

Bogens sidste kapitel handler om en afghansk familie og beskriver, hvor de befinder sig i brydningstiden og hvordan de har kunnet mærke den stadig større kløft mellem rige og fattige, som også præger den vestlige verden.

Layoutet er varieret og brugervenligt, og der er faktabokse med forklaringer på de i pressen hyppigt anvendte ord såsom sharia, mujahedin, NATO.

Afghanistan – Kampen om demokratiet

Ole Jessen og Malene Fenger-Grøndahl

141 sider

Informations Forlag

Udgivet: 2013

Birte Strandby