Fra Dansk Forfatterforenings Seniorgruppe kommer disse 21 bidrag om begrebet afbrydelser. Opgavestillerne havde angiveligt forestillet sig noget med at blive afbrudt i skrivearbejdet, men begrebet viser sig at blive tolket langt bredere.

Det falske paradis er den første novelle, og den begynder i eventyrstil. En lille dreng mister sin mor, og kort efter erklærer han, at han er død og på vej til Paradis for at møde sin mor. Faren og drengens barnepige ved ikke deres levende råd, men den lokale heks ved, hvordan en sådan tilstand kureres.

De fleste af kapitlerne er fortællinger fra forfatternes egne liv: Eksempelvis beretter Else Berenth i Hvordan var det nu, det var? om den tyske okkupation den 9. april 1940: Lyden af flyvemaskiner i det tidlige morgenmørke, hvordan skolen, lærerne var anderledes. Senere kom frygten for at gøre noget, der kunne opfattes som provokation af de tyske soldater. I en klub som forfatteren er med i, viser det sig at nogle af drengene er med i en sabotagegruppe. Det får følger for dem En lille smule fortrydelse sniger sig ind i beretningen om de såkaldte tyskertøser, der blev dømt hårdt af deres omgivelser og straffet af offentligheden som handlede det om landsforræderi.

Arne Ærtebjerg vælger at indlede med at fortælle om Ungarns oprør mod Sovjetunionen i 1956, et dramatisk stykke historie om nogle få dages frihed fra overherredømmet.

De historiske fortællinger er de bedste, og begrebet ’afbrydelser’ tolkes meget forskelligt i de forskellige noveller men oftest helt uden den særlige dramatik, der kan lægges op til, når nogen afbryder telefonen, talestrømmen, filmen, livet.

Gerda Thastum Leffers & Henning Kirk

188 sider

mellemgaard

Udgivet: 2015

Birte Strandby