Det er gennem sproget vi behersker virkeligheden.

En omfattende oversigt over basal sprogteori indeholdende historie, det talte sprog, grammatik, sætningsopbygning, tekster og øvelser, der kan anvendes i arbejdet med sproget.

Gennemgangen af især kapitlet Det skrevne Sprog er interessant, og fremstillingen er personlig. Således er der en diskussion af begrebet retskrivning ud fra den betragtning, at mange er tilbøjelige til uretmæssigt at sætte lighedstegn mellem stavefærdighed og intelligens. Kapitlet indeholder desuden en gennemgang af substantiver, verber, kommatering med vægt på de mange faldgruber, der er såvel ved låneord som i det danske sprog herunder vanskelighederne med intransitive verber.

Teksten er underholdende eksemplificeret med tegninger af Bo Bojesen, Storm P. og citater fra Inger Christensen, Pia Tafdrup, Shakespeare og Johannes V. Jensen. Oplæsning for børn anbefales kraftigt, og forfatteren har bud på, hvornår læsningen kan blive en lang sproglig beruselse: Kongens fald, Brødrene Løvehjerte.

Også metaforer, genrer og semantik og synonymer er behandlet, og der er afsnit om personlige stedord, der med fordel kan læses af de fleste unge skribenter og debuterende forfattere.

Ligeledes tager Niels Holck fat i mailkorrespondance, hvor det er let at finde fejl, fordi vi angiveligt har solgt kvaliteten for hurtigheden. Lidt anderledes forholder det sig med sms-sproget, der er præget af stor opfindsomhed: qz = knus, cul8r = see you later.

Det politisk korrekte tages også under behandling, og der er et afsnit om sprogrensning, der tydeligvis lykkes bedre for islændinge end for danskere: Perron er foreslået oversat til løbegang, surprise party til bagholdsfest, senat til oldingeråd!

Som også forfatteren Liz Jensen er inde på, så er bandeord meget blege på dansk, og det er muligvis derfor, latrinære udtryk så ofte anvendes til forstærkning.

Med hensyn til sætningsopbygning så er der nogle fine pædagogiske farveskemaer, der klart viser hvert leds plads i sætningen, og i slutningen er der øvelser og inspiration til undervisningstiltag, der spidder stort set ethvert grundlæggende sprogligt problem, man måtte møde i danskundervisningen.

Niels Holck

389 sider

Alinea

Udgivet: 2012